NASTĘPNY

POPRZEDNI

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w naszym konkursie, prowadzonym na naszym oficjalnym profilu na facebooku!
 

Konkurs jest prowadzony pod nazwą „WYMYŚL HASŁO ZAGRZEWAJĄCE DO WALKI NASZ TEAM".

Zwycięzcą konkursu zostanie uczestnik z najbardziej kreatywnym hasłem konkursowym ocenionym przez  Komisję Konkursową. 


Wygraj koszulkę naszego teamu

Kierując się dążeniem do doskonałości i czerpiąc wiedzę z wieloletniego doświadczenia, kolekcja Rudy Project podnosi wydajność sportowców na każdym poziomie. Od 1985 roku wszystkie produkty Rudy Project po mistrzowsku łączą najnowocześniejszą technologię i estetycznie wyrzeźbione wzornictwo, wraz z włoską stylistyką i dbałością o szczegóły, aby stworzyć jedne z najlepszych na świecie okularów, zaawansowanych technologicznie rozwiązań korekcyjnych, kasków i sprzętu sportowego.

 

Regulamin
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa Konkursu:
Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „WYMYŚL HASŁO ZAGRZEWAJĄCE DO WALKI NASZ TEAM”.

2. Podmiotem urządzającym konkurs, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Bialini Global Cycling Project, z siedzibą w Zebrzydowicach, ul. E. Orzeszkowej 17A.

3. Czas trwania konkursu:
Konkurs rozpoczyna się w dniu 31.05.2022r. o godz. 15:00 i kończy w dniu 05.06.2022r. o godz. 21:00.

 

DANE OSOBOWE
4. Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia (wysyłki nagrody). Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w dane osobowe, prawo do składania wniosku do Organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

 

UCZESTNICY KONKURSU

5. Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba fizyczna, zamieszkała na terenie Polski, która spełni warunki regulaminu. W konkursie uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.
6. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu oraz zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie.

 

KOMISJA KONKURSOWA

7. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania wyboru Zwycięzcy konkursu, Organizator powoła 3-osobową Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wytypowane przez Organizatora.

 

PRZEBIEG KONKURSU
8. Uczestnik zgłasza chęć wzięcia udziału w konkursie poprzez skomentowanie posta konkursowego na facebooku zawierając w komentarzu HASŁO KONKURSOWE.
9. Zgłoszenia nie zawierające wymaganej treści są nieważne.
10. Zwycięzcą konkursu zostanie uczestnik z najbardziej kreatywnym hasłem konkursowym ocenionym przez  Komisję Konkursową. 

 

NAGRODY

11. Nagrodą w konkursie jest koszulka kolarska - model SUPREME naszego teamu od hiszpańskiej firmy FASTER WEAR.

12. Łączna wartość nagrody wynosi 229 zł.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

13. Organizator powiadomi Zwycięzcę konkursu o przyznaniu nagrody pod jego hasłem konkursowym na facebooku po zakończeniu konkursu w dniu 05.06.2022r.

 

ODBIÓR NAGRODY
14. Organizator wyśle nagrodę w ciągu 3 dni roboczych od momentu podania danych do wysyłki przez Zwycięzcę konkursu poprzez wiadomość prywatną na oficjalnym profilu facebookowym drużyny Bialini Elitewheels RevoltTech.
15. W przypadku nie podania danych adresowych do wysyłki nagrody czy też braku kontaktu ze strony Zwycięzcy konkursu, nagroda przejdzie na własność Organizatora.

16. Zwycięzca nie może się domagać zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości pieniężnej.

 

Wymyśl kreatywne hasło i wygraj koszulkę naszej drużyny!

31 maja 2022

Copyright © 2022 Bialini Team Global Cycling Project

Follow US :